نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک
کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱
تلفن گویا: 096369
شناسه ملی: 14003129985
پست الکترونیکی: webadmincra.ir , public_relationcra.ir

سامانه پیام گیر (صندوق صوتی): 88117777
سامانه ارسال پیامک: 6001919
نمابر: 88117330
صندوق پستی: 16315/333
پست الکترونیک: newsict.gov.ir

logo-neda
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL